Oddíl sportovní gymnastiky Česká Lípa

Pro dívky i chlapce

Sportovní oddíl gymnastiky - dívky

Sportovní gymnastky jsou registrovanými členkami České gymnastické federace ( ČGF ) a účastní se pravidelně krajských přeborů organizovaných ČGF, přeborů oddílu a příležitostně i pohárových závodů.

Spolupracujeme i se sportovními gymnastkami z TJ Doksy, které v době, kdy jsme nevlastnili předepsané nářadí, umožňovaly používání jejich bradel.

V případě krajských přeborů družstev se naše děvčata také mohou díky této spolupráci účastnit závodů jako hostující závodnice v družstvech TJ Doksy , neboť vzhledem k současné členské základně sportovní gymnastky nedají mnohdy dohromady družstvo v počtu 3+1 ve 3 výkonnostních kategoriích.

Po několika měsíčním usilovném vyjednávání a shánění finančních prostředků se nám podařilo v dubnu 2013 sehnat zánovní bradla, která nám za příznivou cenu sestavil a zprovoznil J.Rejnart, dlouholetý trenér a představitel děčínské sportovní gymnastiky. Za perfektní spolupráci mu tímto děkujeme. Děvčata tak mohou trénovat na nářadí odpovídajícím závodním parametrům.

Díky přestupu oddílu SG do TJ Lokomotiva Česká Lípa se mnohonásobně zlepšilo, a zejména zprůhlednilo, financování našeho sportu, a proto jsme si v listopadu 2014 mohli dovolit vyměnit několik desítek let starou kladinu za novou. Od 24.11.2014 tak mohou dívky cvičit na nové závodní kladině, která byla financována částečně z dotace Města České Lípy a částečně ze sponzorských darů členů oddílu sportovní gymnastiky. Děkujeme tímto MUDr.Davidu Hadravovi, MUDr.Martinu Hadravovi, Luboši Krejčovi a ing.Haně Kučerové.

Staň se členem oddílu sportovní gymnastiky v České Lípě.

informace pro rodiče